وزن مخصوص قرص بره موم یک گرمی است

و خلوص عصاره بره موم آنها حدود 50 درصد می باشد.

مصرف روزانه 3 عدد به مدت یک ماه توصیه شده است.

قیمت درج شده در اینجا برای بسته بندی های 100 عددی می باشد.