خرید بره موم به منظور استفاده از خواص دارویی آن در سالهای اخیر بسیار زیاد شده است.

یکی از مهمترین خواص بره موم، درمان انواع سرطان می باشد.

بره موم سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند و می تواند دافع عفونتهای بدن انسان باشد.