عسل طبیعی آویشن بطوری که خالص باشد نایاب نیست اما کمیاب است.

عسل آویشن برای سیستم گوارشی بسیار مفید است.

همچنین خاصیت ضد عفونی کننده عسل آویشن بسیار بالا است.

حداقل سفارش این عسل طبیعی یک کیلو می باشد.