موم ورقه ای زنبور عسل توسط زنبورداران به روش های سنتی و با دستگاه های پیشرفته تولید می گردد.

این موم از جداسازی موم کلوخه و سپس تبدیل به موم قالبی تولید می شود.

مجموعه عسل هفت موم قالبی تصفیه شده را به روش های مختلفی ذوب می کنند به صورت ورقه های در سایز 40 در 18 در بسته بندی های 2 کیلویی عرضه می دارد.

در این بسته بندی 2 کیلویی تعداد ورقه های موم عسل زنبور عسل 29 الی 30 ورق می باشد.

در نظر داشته باشید موم طبیعی زنبور عسل باید بدون پارافین و هیچ گونه مواد افزودنی باشد.