عسل مرکبات آرامش بخش است و برای تقویت اعصاب مناسب است.